Styrketräning för barn del 1: Barn SKA styrketräna!

Tillhör blogg: Q&A Performance Blogg

Emil Edmar

Emil Edmar
2013-02-23

Fick häromdagen frågan om styrketräning för barn är något att ha. Min direkta tanke var: "OMG, kan barn utveckla kraft inom idrott i form av hopp, landningar, sprinter, kast, skott!? Blir de bättre på dessa moment av att träna på dom!? JA, då kan de styrketräna med vikter också!"


För att vara helt ärlig så chockade det mig att allmänheten ännu inte verkar ha fått ta del av det konsensus som råder mellan forskare på området. Detta till trots att flera olika instanser gjort ansatser för att göra informationen så tydlig att till och med en sten kan förstå. Till exempel har RF denna EXTREMT lättförstådda text från Tonkonogi och Belardini:.

Läs här!

Samma artikel fast mer utförlig finns publicerad i svensk idrottsforskning HÄR!

Har du läst? Bra! Då vet du nu att styrketräning varken är farligt eller får barn att sluta växa. Snarare tvärtom, barn verkar bli starkare, mer tekniska idrottsligt och mindre benägna att dra på sig både akuta- och överbelastningsskador. De lär sig också korrekta rörelsemönster vilket är något av det finaste en ungdomstränare kan ge sina adepter.
Vad som kan vara viktigt att tänka på när man läser om styrketräning för barn och avgör vilken form av styrketräning som lämpar sig för just dina spelare, syskon eller egna barn, är just vad som är ett barn och inte. Ofta när man pratar styrketräning för barn i Sverige rör det sig om 12, 13,14 åringar… FEL! De är inte barn utan ungdomar (pre-adolescence). Inom vetenskapen brukar man skilja på termerna ”children” (barn)- killar och tjejer som inte utvecklat sekundära sexuella karaktärsdrag alltså barn under 12 år give or take och ungdomar (adolescence). Dessa perioder skiljer sig markant åt. Vad som är lämpligt under respektive period är inte alltid detsamma. Utvecklingsfaser varierar dessutom mellan barn, därav att generella riktlinjer för styrketräning (till exempel RFs) aldrig kommer att vara lämpliga för ALLA barn (i legal mening) under 18. Dock kan ALLA individer OAVSETT ålder optimera sin prestationsförmåga med hjälp av styrketräning.

Samtliga artiklar om styrketräning för ”barn” rekommenderar att programmeringen sköts av kvalificerade tränare (vilket för övrigt gäller för vuxna och pensionärer också). Det är viktigt att tränaren har kunskap om hur barn genomgår olika faser och vad som bör prioriteras under varje fas för bästa resultat.

Del 2 av denna artikelserie kommer att handla mer om hur vi på Q&A ser på barnträning vilket skiljer sig en del från de generella riktlinjerna. Stay Tuned!